Lelkemnek gyöngyeiLELKEMNEK GYÖNGYEI címmel jelent meg 2013-ban következő kötete Elíznek,  amely válogatott verseit tartalmazza. A Rím Könyvkiadó gondozásában, a - „Költői arcélek” - sorozat hatodik darabjaként. 
A kötet mottója saját sorait idézi:
                                                        „Írok, mert vagyok
a végtelen…
csepp a
Tengerben.„
           
Az előszóban Madár János pályatársának szavaiból idézek:
„Évek óta figyelemmel kísérem verseit, prózai írásait. Sokszor eltűnődtem, hogyan is hat nála a két műfaj egymásra. Aztán – erre a kötetre készülve – többször elolvastam eddigi alkotásait, és egyértelművé vált előttem, hogy nála szerves egységről van szó. Akár versben, akár prózában szólal meg, mindig szintézist teremt, és mindig perlekedik. Önmagával és a világgal.
A személyesség és kiszolgáltatottság sajátosan szólal meg versvonulatában, hiszen a kötődések és elszakadások, a szerelmek és csalódások őszinte kibeszélésében ott vannak a látomásokká növekvő számvetések. Szubjektív léttapasztalatai, magányos töprengései önvizsgálatra szólítják fel, amelyek a megújulás átütő erejével lendítik tovább mindig. A megtorpanásnak szinte jelét sem találjuk verseiben, prózai munkáiban, – ami számomra egyértelműen azt jelenti, hogy Dömök Eliz a dacos, a „csak azért is” prózai keménységével élő ember fajtájából való. Alkotói kitartásában is jól érzékelhető ez a rendíthetetlenség, ez az optimizmusba hajló keserűség. Ellentmondásaiban, feloldhatatlannak látszó problémaérzékenységében mindig ott van az a megtartó hit, ami továbblendíti őt emberként és költőként egyaránt.


József Attila, Nagy László és Csoóri Sándor hangvétele is beszüremlik verseibe, ami még inkább kijelöli azt az utat, amit a költőnek járni kell. Ha idevesszük Ady Endre és Radnóti Miklós nevét is, akkor talán teljes a lista az elődökről, a példaképekről.”