Ujjlenyomat


Dömök Elíz: Ujjlenyomat
című könyvét tartom a kezemben.


 Ez az első nyomtatásban megjelent könyve a szerzőnek. A korábbi írásaiból válogatott alkotásait tartalmazza a kötet. A hatvanadik születésnapjára, meglepetésként,  a gyermekei adták a kezébe.
Umberto Eco: A rózsa neve) című könyvéből választotta ehhez a mottóját:
Így hangzik:  ”Egy könyv olvastán ne azt kérdezzük,
                       hogy a könyv mit mond, hanem
                       hogy mit akar mondani.”
Most néhány gondolatot a könyv előszavából idézek, Horváth - Hoitsy Edit tollából.
„Nagyon találó a fenti cím, mivel az ujjlenyomat az identitás kétségtelen bizonyítéka. Ilyen a vers is, a próza is, ha önálló, hiteles alkotás! Elíz könyvében a versek-prózák sora „az emberélet útjának felén” kicsivel túl, tapasztalatokkal a háttérben, ezzel a szándékkal állt össze kötetté. Így lett témaköre gazdag, sokirányú, sokszínű. Jellemző rá a bonyolult összefüggések felismerése. Látásmódja visszatekintő, de a jelenre is figyelő, a jövőt is kitapintani képes. Összegző és elemző módon igyekszik közölni mindent, ami számára fontos és felfogható a tág univerzumból és a maga személyes szűkebb világából.
A versek formája nagyobbrészt kötetlen, talán mert Elíz számára a kifejezés teljességére való törekvésben ez nyújt nagyobb lehetőséget. A szabályok korlátozzák, leghatásosabb versei különböző szabadvers-típusok, a kötöttek közül a legtöbb szótagszámláló és nem szótagmérő forma.
Prózája meggyőző, témaválasztása figyelemreméltó, mondatalkotása lendületes, szókincse, kifejezésmódja árnyalt. írásai tiszták, világosak, egyenes, következetes gondolatmenettel, konklúzióval. Érzelmessége őszinte, kerüli a hatásvadászó szentimentalizmust. Prózai munkái éppúgy nevezhetők ujjlenyomatnak, mint a versei. Ezért megnyerők, hitelesek.
Ezek a jellemzők pedig napjainkban – a stílusbeli szépségek mellett – igazi erénynek számítanak!”