Biográfia

Dömök Eliz: Irodalmi ténykedéseim


   Születtem Pápán, Nagy Erzsébet névre kereszteltek. Munkáscsaládban nevelkedtem 2 nővéremmel és iker fiútestvéremmel együtt - szeretetben, vallásos hitben.
   Az olvasásra korán rászoktam.  Naplóírással, korai verseléssel is próbálkoztam, de csak az asztalfióknak.
   Középiskolát is itt végeztem. Gimnazistaként már vers és próza mondásával is kísérleteztem.
Győrben, a Tanítóképző Intézetben Hegedűs András Tanár Úr biztatására a „Jövendő”-ben riportjaim, filmkritikáim, cikkeim jelentek meg, Nagy Erzsébet néven, 1964-67 között.
   A tanítói oklevél megszerzése után levelező hallgatóként elvégeztem a történelem, majd a testnevelés tanári szakot.  Éltük boldogan a „nemzet napszámosainak” szerény életét.
   1988-ban hirtelen meghalt a férjem. Veszteségét 6 éves özvegységgel és a kemény munkám mellett más irányú elfoglaltsággal dolgoztam fel. Elvégeztem egy újságíró stúdiumot, majd aktívan a tollammal is a rendszerváltozás zászlaját magasra emeltem. A tanítást- oktatást-nevelést mint hivatást nemcsak az iskolában végeztem, hanem a médiában is. Szakcikkeim mellett, mint közíró, országos, megyei és helyi lapokban jelentek meg írásaim; Nyulasi Aladárné, később Nyulasi Erzsébet néven.        Nevem szerepel az újságírók 1989-ben megjelent: „Ki kicsoda a hírközlésben?”- A századvég magyarsága 2. - lexikonjában, mint Nyulasi Erzsébet.
   Verselni komolyabban is ezidőtájt kezdtem. Csak úgy kibuktak belőlem a szavak.
Második férjemmel német nyelvterületen éltem nyolc évig. 2002-ben visszatelepedtünk Magyarországra.
   A „Balatoni Kristály” nevű,- a szépet alkotók és kedvelők-lapjának elindítója és főszerkesztője voltam négy évig. (2003 tól 2006-ig.) Alsóörsön. Pénzhiány és férjem súlyos betegsége, majd halála,  és egyéb  okok miatt a lap megszűnt.
Jelenleg Dömök Elíz néven publikálok.
 2006-ban „UJJLENYOMAT”címen jelent meg első kötetem, mely válogatott verseim és prózáim gyűjteménye.
Több irodalmi körnek tagja vagyok. (Krúdy-kör, Kláris, Cserhát, stb). Prózáim, esszéim, verseim a Kláris, a Pécsi új hang, Tűzmadár, Alföldi tollforgatók lapja, Délibáb, Újjászületés, Szárnyaló képzelet, stb.…jelennek meg folyamatosan.
Irodalmi esteken mint előadó is szívesen közreműködök.
Munkámat több elismeréssel jutalmazták. Számos antológiában olvashatók írásaim.
Leány unokám és gyermekeim második özvegységemet is bearanyozzák. A tollforgató tevékenységem, a rendszeres sport-mozgás  és az irodalmi aktivitásom segít abban, hogy a szürkeállományom  is aktív  maradjon  még sokáig . Háromszor átúsztam a Balatont 2000 és 2004 között, Révfülöp és Boglárlelle között.. Mindez  kétszeres öröm számomra, ha evvel másokat is serkentek a mozgásra.   Ha írásaimat mások is elolvassák, példát, esztétikai, didaktikai  élményt is adnak, akkor remélem, mindezt nem hiába teszem
   2011-ben megjelent  második könyvem „SZÁZSZIRMÚ KRIZANTÉMOK”- címen, melyben száz haiku-m olvasható.
   Harmadik kötetem 2013-ban, a Rím kiadó gondozásában jelent meg.  Madár János előszavával, mely válogatott verseimet tartalmazza. Címe: „LELKEMNEK GYÖNGYEI”.
Negyedik kötetem "DE A HITEM" címmel jelent meg 2014-ben. Zömében prózai írásaimat tartalmazzák. (versek, életképek, alkalmi írások, mesék, esszék, s az un. gondolat-foszlányok.